Tjänster.

Välkommen till oss!

I alla våra uppdrag utgår vi från vår unika metod Neuro Business Training, NBT som utgår från en modern företagsanpassad version av Mindfulness och det alltmer populära forskningsområdet Neuroledarskap.

utbildningar.

Achieving Changes and Results, 8*2 timmar

Vårt basprogram vänder sig till både ledare och medarbetare som verkar i en kunskapsintensiv miljö med höga krav.
 

Kursen ger dig kunskap och förståelse kring hjärnans drivkrafter och hur mindfulness kan tillämpas för att öka fokus, effektivitet och välbefinnande. Du lär dig metoder i hur du kan möta utmaningar omkring dig och öka din mentala flexibilitet.

Utbildningen är en processutbildning som löper över 8-16 veckor och innehåller såväl en kunskapsorienterad del som upplevelsebaserad. Inlärningen förstärks genom egen träning och reflektion mellan utbildningstillfällena.  
 
Utbildningen kan ges till hela företag eller till specifika avdelningar/grupper och kan även ges via webb för verksamheter ute i landet.


Innehåll träningstillfällen

  • Interaktiv föreläsningsdel utifrån arbetsreleaterade teman och ny forskning.
  • Gemensam meditation och övningar.
  • Reflektion över egen utveckling.
  • Mentala strategier och praktisk tillämpning i vardagen.


Sustainability, 4*2 timmar

Vårt fördjupningsprogram vänder sig till grupper som vill förstärka den utveckling och investering som gjorts i basprogrammet.  

Programmet ökar motivation till fortsatt utveckling och ger fördjupad insikt om hjärnan, beteenden, hur du kan leda dig själv och skapa en arbetsplats med hjärnan och mindfulness i fokus. 
 
Pedagogiken fokuserar på reflektion och insikt. 


Neuro Business Leadership,
Achieving Changes and Results, 8*2 timmar


Vårt ledarprogram erbjuds till ledare som vill stärka sin förmåga att leda sig själv och andra genom träning i mindfulness och neuro-ledarskap. 

Upplägget utgår från basprogrammet och är anpassat utifrån situationer du möter i ditt ledarskap.


Sustainability, 4*2 timmar

Vårt ledarprogram erbjuds till ledare som redan har kunskap om mindfulness och hjärnan sedan tidigare - från vårt basprogram eller egen träning. 

Programmet fördjupar din kunskap och förståelse om hjärnans behov och tillämpning av mindfulness i praktiken.

Praktiska situationer från ditt ledarskap ligger till grund för hur vi tillämpar olika modeller.

Foto: Elina Sundström 2016
Foto: Elina Sundström 2016

Föreläsningar.

Skruva ner dina stressnivåer
 

Vår hjärna har aldrig varit utsatt för så stor förändring som nu och stresspåslaget är större än någonsin. Därför behöver vi verktyg som hjälper oss navigera och hantera utmaningarna omkring oss.

En energigivande och tankeväckande föreläsning om hjärnan och mindfulness som verktyg för att hantera stress och att återhämta sig.


Hjärnsmart på jobbet

Precis som alla organ i kroppen har hjärnan en uppgift - att få oss att överleva!

En fantastiskt drivkraft, men som inte alltid hjälper oss på jobbet. Ta del av en intressant och uppfriskande föreläsning om hjärnan och hur du kan använda den smartare på arbetstid. 


Öka välmående och prestationer

En inspirerande föreläsning om hjärnans drivkrafter och hur mindfulness kan användas för att både må bättre och leverera på topp.

Workshop.

DISC, 1+1 heldag

Ta gruppen till nya insikter genom DISC-analys kombinerat med kunskap om hjärnan och mindfulness. DISC är ett av världens mest använda analysverktyg som enkelt beskriver vårt beteende och hur vi anpassar oss i olika situationer.

Workshopen ger förståelse om egna och andras beteenden, behov och kommunikation, och hur vi når framgång genom ökad beteendeflexibilitet och självkännedom.

Inför workshopen får du och gruppen genomföra en enskild DISC-profil. 

 
Dynamiskt Mindset - hur långt kan vi nå?
1 dag


Undrar du hur långt din organisation kan nå om alla når sin fulla potential? Ny forskning visar att det mindset ledare och medarbetare har påverkar förmågan till utveckling och därmed resultaten.

Vi varvar forskning, insiktsövningar med diskussioner och skapar förutsättningar för ett mindset som är öppet för utveckling och förändring.

 
Social arbetsmiljö – hur då?
1/2 + 1 dag


Vi fördjupar oss i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, på ett lustfyllt och konkret sätt.

Vad betyder det för er arbetsplats och hur gör man för att komma dit? Hur kan vi påverka arbetsmiljön med hjälp av kunskap och förståelse om hjärnan?

Coaching.

Vill du komma vidare på egen hand?

Vi erbjuder individuell coaching för chefer och medarbetare som vill utvecklas både personligt och proffessionellt. Vi skräddarsyr program utifrån individuella förutsättningar och kombinerar mindfulness med klassisk coaching. 

Kan genomföras på din arbetsplats eller i lokaler hos oss.