corporate mind.

HÅLLBARHETSEXPERTER, förändringsSKONSULTER & TEAMUTVECKLARE.

Vår unika metod Neuro Business training  erbjuder en kombination av Mindfulnessträning, Beteendevetenskap och Neuroledarskap. För framgång, välmående och hållbar effektivitet. 

Vårt uppdrag

Sedan 2014 har vi mött, utbildat och utvecklat tusentals deltagare i våra olika utvecklings- och utbildningsprogram med intentionen att skapa ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt svenskt näringsliv.

I våra uppdrag utgår vi från vår unika metod Neuro Business Training som erbjuder en kombination av mindfulnessträning, beteendevetenskap och neuroledarskap.

Vi samarbetar med dig i form av utbildningar, workshops, föreläsningar och individuell handledning. 

varför ett behov?

Den fantastiska tid vi lever i nu ger oss härliga möjligheter till flexibilitet, kreativa arbetsmiljöer, digitala hjälpmedel och en stor portion frihet.

När vi är ute hos våra kunder får vi även ta del av andra sidan myntet - en snabb förändringstakt, ett extremt informationsflöde, många distraktioner, ett intensivt tempo och komplexa beslutssituationer. Det här är en stor påfrestning för vår hjärna, som då aktiverar de primitiva delarna av hjärnan vilket riskerar att försämra både vårt välmående och våra prestationer. 

Att framtidens arbetsmarknad kommer fortsätta att utvecklas, digitaliseras och se annorlunda ut verkar både forskare och trendspanare vara överens om. Traditionell kompetensutveckling ser inte ut att täcka kommande krav och behov. Nyckeln till framtiden är därför, enligt flertalet forskare och experter, insatser som utvecklar ledare och medarbetares personliga förmågor. I våra utbildningar tränar vi oss till att stärka egenskaperna som skapar personlig hållbarhet och effektivtet. 
 
Vi tror att företag som tar detta på allvar och jobbar aktivt med det här är de stora vinnarna och vi är en etablerad partner för att hjälpa er med den resan.

långsiktig utveckling

Kanske har du gått mängder av utbildningar och kurser under åren utan att egentligen uppleva någon större skillnad efteråt?

Vår pedagogik kombinerar teori med ett upplevelse-baserat lärande som ger möjlighet till personlig, proffessionell utveckling och nya vanor.

sagt av deltagare

"En game changer"
Jurist

”Fått med ett helt fång av verktyg  jag använder i:
1) mitt arbete som projektledare, när jag leder mina projektteam
 2) när jag organiserar mitt indivuduella arbete, alltifrån att sätta målsättning, jobba mer långsiktigt samt i den dagliga hanteringen av min arbetsituation – monotasking
3) min personliga utveckling och inre ledarskap
4) relationer till kollegor och min familj."
Project Manager

"Den bästa utbildningen vårt företag någonsin satsat på. Tänk att ha en ledning som satsar på detta. Carin och Karin är fantastiska utbildare och inspiratörer."
Product Manager

vi frågar en beställare

Hej Karin! Hur kommer det sig att du har introducerat mindfulness på din arbetsplats?

Det var faktiskt efter att själv ha gått en introduktionsföreläsning som Karin och Carin höll i för ett par år sedan i centrala Stockholm. Det som särskilt fick mig att fastna och tro på att mindfulness var någonting för vår arbetsplats var när vi gjorde en uppgift gällande multitasking. Själva kontentan av uppgiften var att resultatet blev både långsammare, sämre och mer ångestladdat vid multitasking än vid ett fokuserat arbetssätt.
 
Har du upplevt några positiva effekter?
Det mest positiva tycker jag är att vi nu faktiskt pratar om hur vi vill ha det på vår arbetsplats och att vi tillsammans tar fram riktlinjer för att vi alla ska må bra som team och jobba mer effektivt och fokuserat. Resultatet blir ju i slutändan att våra klienter får ett skarpare ombud.
 
Varför har du valt att anlita oss på Corporate Mind?
Det jag särskilt gillar gällande Corporate Mind är att grundarna själva kommer från näringslivet och vet hur det kan se ut på en stundvis stressig arbetsplats med höga krav som samtidigt ska kombineras med ett familjeliv med små barn etc. Vi har fått konkreta tips hur vi tillsammans kan skapa en härlig arbetsplats med fin balans mellan jobb och fritid.

Tack Karin Gyllenring, advokat och grundare av Asylbyrån.

80 %

ökat fokus 

70%

bättre stresshantering

65%

jobbar hjärnsmart