NÅ ER FULLA POTENTIAL

Utbildningar som påverkar hjärna och hjärta. Nya vanor för ökat välbefinnande, självledarskap, hållbara prestationer, stresshantering och dynamiskt mindset. 

Mindfulness, Neuroledarskap och Beteendevetenskap

HÅLLBARA MEDARBETARE

GE DINA MEDARBETARE VERKTYG
FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV,
8 TILLFÄLLEN á 2 TIMMAR


Genom den här utbildningen skaffar du användbar kunskap och förståelse kring hjärnans drivkrafter och anatomi, lär dig hur du kan använda mindfulness och kunskap om hjärnan för att öka fokus, effektivitet och välbefinnande. Du utvecklar metoder för att möta utmaningar omkring dig och ökar din mentala flexibilitet.

Utbildningen är en processutbildning som löper över 8-16 veckor och innehåller såväl en kunskapsorienterad del som upplevelsebaserad. Inlärningen förstärks genom egen träning och reflektion mellan utbildningstillfällena.  
 
Utbildningen ges till företagsgrupper och genomförs även via webb för verksamheter ute i landet.


Övergripande innehåll, 8*2 timmar

 • Interaktiv föreläsningsdel utifrån arbetsreleaterade teman och neurovetenskaplig forskning
 • Hjärnkunskap för vardagssituationer
 • Praktiska mindfulnessövningar och reflektion 
 • Mentala strategier och praktisk tillämpning i vardagen
 • Mellan tillfällena tränar du mindfulness på egen hand och testar nya strategier i olika situationer
Foto: Elina Sundström 2016
Foto: Elina Sundström 2016

HÅLLBART LEDARSKAP

FÖR DIG SOM LEDARE OCH/ELLER JOBBAR MED HR
TA DITT LEDARSKAP TILL EN NY DIMENSION 3 DAGAR

 

Ett modernt och framgångsrikt ledarskap innefattar idag något mer än de traditionella ledarförmågorna. Idag, är det avgörande att du som ledare vet hur du skapar en hållbar miljö, och förstår kopplingen mellan framgång och välfungerande medarbetare. 

Du har dessutom en konkurrensfördel om du kan hantera din egen och dina medarbetares stress och press.
 
Utbildningen Hållbart ledarskap syftar till att skapa hållbara och produktiva ledare vars ledarskap genererar medarbetare som utnyttjar sin fulla potential under lång tid.*

Utbildningen varvar teori från neuroledarskap med reflektion och insiktsfulla övningar i mindfulness och self-compassion. Praktiska situationer från ditt ledarskap ligger till grund för övningarna.

Mellan utbildningsdagarnatränar deltagarna på olika uppgifter i sin vardag.

Övergripande innehåll, 3 dagar 


Dag 1: Kunskap och förståelse

 • Hjärnans principer och anatomi
 • Stress och stresshantering

Dag 2 : Självkännedom och redskap 
 • Självinsikt och nya vanor
 • Led dig själv i motgång
 • Utveckla din resiliens med mindfulness

Dag 3 : Möta och leda andra
 • Framgångsfaktorer för en bra arbetsmiljö
 • Empatisk kommunikation
 • Attityder för framtidens ledarskap

* Utbildningen möter de nya arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som ställer krav på att cheferna ska ha kunskap och resurser för att kunna upptäcka och åtgärda brister som leder till psykisk ohälsa från olika stressorer.