workshop

Fördjupning, reflektion och upplevelsebaserat lärande.
Verktyg för teamets utveckling.

självledarskap FÖR FRAMGÅNG.

Med hjälp av kunskap om hur hjärnan är uppbyggd söker vi förståelse varför vi själva och andra reagerar som vi gör! Vi utforskar hjärnans grundläggande principer och identifierar möjligheter för ökad effektivitet och måluppfyllelse. Vi laborerar med modeller från neuroledarskap - att leda sig själv från hjärnans premisser - för att stärka fokus och hitta hållbara arbetsmetoder.
 
Workshopen vänder sig till grupper som har behov av att öka sin grad av både måluppfyllelse och vämående, där alla tar fullt ansvar över sina prestationer och långsiktiga hållbarhet.

Genomförs vanligtvis som halv- eller heldag.

framgångsrika team.

Hur svårt kan det vara!? Den frågan kanske ni ställt till er själva när teamet inte når sina resultatet eller samarbetet gnisslat. Och det kan vara svårt och samtidigt enkelt att skapa framgångsrika team. 

I den här workshopserien skapar vi förutsättningar för att ta teamet till nya nivåer! Vi jobbar med neuroledarskap, beteende-vetenskap,kommunikationsmodeller och testar övningar och verktyg som direkt stärker kvaliteten i ert samarbete och ökar medarbetarens eget ansvar för sin utveckling. 

Workshopen genomförs under tre halvdagar med reflektionsövningar där emellan. 

Övergripande innehåll:

  • Målsättning, värdegrund och motivation
  • Tillit och psykologisk trygghet
  • Kommunikation och feedback-träning
  • Storytelling

mindset och framgång.

Undrar du hur långt din organisation kan nå om alla når sin fulla potential? Ny forskning visar att ledares och medarbetares mindset är avgörande för förmågan till utveckling och framgång. 

Workshopen berör de grundläggande delarna av ett dynamiskt mindset och visar hur vi alla utveckla det.

 

dISC FÖR BÄTTRE KOMMUNIKATION.

Ta gruppen till nya insikter genom DISC-analys kombinerat med kunskap om hjärnan och mindfulness. DISC är ett av världens mest använda analysverktyg som enkelt beskriver vårt beteende och hur vi anpassar oss i olika situationer.

Workshopen ger förståelse om egna och andras beteenden, behov och kommunikation, och hur vi når framgång genom ökad beteendeflexibilitet och självkännedom.

Inför workshopen genomför deltagarna en individuell DISC-profil. 

Genomförs under två halvdagar.

feedbackträning.

Feedback handlar om öppenhet, mod och attityd. Det krävs rätt inställning och träning för att säga det som verkligen är viktigt för dig. Med kunskap och insikt om beståndsdelarna i feedback och hur vi försätter hjärnan i ett tillstånd som är mottaglig för feedback skapar vi förutsättningar för att skapa en kraftfull feedback-kultur.

I vår workshop-serie ges ni möjlighet att ladda kunskapsbanken och insiktsfältet genom att praktiskt vrida och vänta på de olika beståndsdelarna av feedback. Genomförs under 2 halvdagar. 

Övergripande innehåll: 

  • Mindset, inställning till inlärning och utveckling
  • Feedback-modeller och förhållningssätt
  • Ökad beteendeflexibilitet och självkännedom
  • Hjärneffektiv feedback
  • Praktisk träning
  • Individuell DISC-profil